• Home
  • Klachten regeling

Klachten regeling

Inleiding

Klachtenregeling Paramedici
Als u bij ons onder behandeling bent of bent geweest, heeft u waarschijnlijk gemerkt
dat we al het mogelijke doen u de hulp te bieden die u nodig heeft. Goed onderling
contact is daarbij heel belangrijk. Gelukkig zijn de meeste cliënten tevreden over de
behandeling die zij krijgen. Toch kan er wel eens iets mis gaan. Bent u ontevreden
over bepaalde zaken of heeft u een klacht? Lees dan verder.


Maak uw probleem bespreekbaar
Bespreek uw probleem eerst met uw behandelend ergotherapeut. Misschien komt u
er samen al uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent, of wat u bij een
volgende behandeling anders wilt. Het beste is om een aparte afspraak te maken,
zodat uw behandelaar voldoende tijd voor u kan uittrekken. U kunt dan samen
zoeken naar een bevredigende oplossing.


Advies over patiëntrechten en klachtwegen
Als u het moeilijk vindt uw behandelend ergotherapeut rechtstreeks te benaderen, of
u komt er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot een regionaal Adviespunt van
Zorgbelang Nederland bij u in de buurt. Zorgbelang Nederland werkt onafhankelijk
van de hulpverleners en instellingen in de gezondheidszorg. Zij adviseren cliënten
telefonisch of via de mail over patiëntrechten en klachtwegen.
Voor meer informatie en de regionale adviespunten: www.zorgbelang-nederland.nl


Klachtenloket Paramedici
Misschien heeft u een ernstige klacht en wilt u daarover een uitspraak van de
Klachtencommissie waaronder uw ergotherapeut valt. U kunt uw klacht indienen bij
het Klachtenloket Paramedici. www.klachtenloketparamedici.nl

De klachtenfunctionaris van het Klachtenloket Paramedici zal vervolgens contact met
u opnemen. Zo nodig wordt een toelichting op uw klacht gevraagd. De onafhankelijke
klachtenfunctionaris analyseert de klacht en bespreekt met u welke mogelijkheden er
zijn om uw klacht te behandelen. Afhankelijk van de uitkomst biedt hij ondersteuning
bij het verwoorden van de klacht of gaat hij over tot bemiddeling van de klacht. Zodra
uw klacht naar tevredenheid is opgelost kan de procedure op ieder gewenst moment
worden beëindigd.


Klachtenloket Paramedici
Maliesingel 39
3581 BK Utrecht
T: 030-3100929
E info@klachtenloketparamedici