Sportlaan 5, Middelharnis 06 15 26 87 36 info@ergop.nl

OVER MIJ

Mijn naam is Tanja Ista. Sinds 1999 werkzaam als ergotherapeut. In de beginjaren heb ik ervaring opgedaan in het verpleeghuis op de afdelingen somatiek, psychogeriatrie, dagbehandeling, jongeren met NAH. Later ben ik op het kleinschalig wonen gaan werken en heb ik samen met een collega eerstelijnswerkzaamheden op Goeree Overflakkee opgestart. Ik ben steeds meer kinderen gaan behandelen en begeleiden. Ondertussen werk ik tien jaar met veel plezier met kinderen en heb ik de opleiding kinderergotherapie afgerond en allerlei cursussen gevolgd. Nu wil ik me volledig gaan focussen op de kinderen en hun gezin.

Het is heerlijk om te denken in mogelijkheden en kinderen/ ouders/ leerkrachten te ondersteunen en te adviseren, zodat ze zeggen: “Zo lukt het weer”! Luisteren, respect en vertrouwen zijn kernwaarden, die ik wil uitdragen.

Ergotherapie met Perspectief, omdat het belangrijk is voor kinderen en ouders een perspectief te hebben; om te weten waar we naar toe werken! Daarbij wordt vanuit verschillende perspectieven de vraagstelling bekeken. Ik vind het belangrijk om te behandelen en te begeleiden, te ondersteunen en versterken en te adviseren passend bij de normen en waarden van het gezin.

Elk gezin is een maatschappij in het klein, waar ieder gezinslid (ook een kwetsbaar kind) een betekenisvolle plaats inneemt. Een plaats die veilig is, waar samen activiteiten ontplooid kunnen worden en ieder kan ontwikkelen tot een evenwichtig en gezond persoon. Waar ruimte is om talenten te ontdekken, te leren en te ontwikkelen om deel te kunnen nemen aan de maatschappij.


REACTIE

Kinderfysiotherapie KopvanGoeree is erg blij met de samenwerking met de kinderergotherapeut Tanja Ista.

Waarom? 

effectief, korte lijntjes, leerzaam en daarom superleuk! 

REACTIE

 

“Tanja staat echt naast je en denkt heel praktisch met je mee”

– moeder meisje met verstandelijke beperking ”